วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โครงงานโครงงาน ประยุกต์โปรแกรมPowerPoint นิทานคุณธรรม มดกับนกพิราบ


วิดีโอที่ 1 การทำหน้าแรก
        แนะนำโดย  ชายณัฐวุฒิ  เกื้อกูล เลขที่ 30 ชั้น ม. 3/

  วิดีโอที่ 2 การแทรกรูปในนิทาน
           แนะนำโดย เด็กหญิงกาญจนาพร  ปฏิชัย เลขที่ 47 ชั้น ม.3/8
วิดีโอที่ 3 การแทรกเสียงในนิทาน
     แนะนำโดย เด็กหญิงศุภานัน  ทนงแผลง เลขที่ 44 ชั้น ม.3/8วิดีโอที่ 4
คลิปที่ 4 แนะนำโดย เด็กหญิงศุภานัน ทนงแผลง เลขที่ 44 ชั้น ม. 3/8

วิดีโอที่ 5 นำเสนอนิทานจากโปรแกรมPowerPoint 
 แนะนำโดย เด็กหญิง ณัฐนรี ไทยงาม เลขที่ 17 ชั้น ม. 3/8
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น